διαζάω

διαζάω, [dialect] Ion. [suff] δι-ζώω, inf. διαζῆν,
A live through, pass,

ὀρθῶς τὸν βίον E. IA923

;

τὸ καθ' ἡμέραν Pl.R.561c

, etc.: abs.,

καλῶς δ. X.HG7.1.8

.
2 c. part., live by doing so and so, ποιηφαγέοντες διέζωον they supported life by . ., Hdt.3.25; δ. ἀπό τινος live off or by a thing, S. Ph.535, Ar.Av.1434, etc.;

ἔκ τινος Stoic.3.187

;

πῶς οὖν διέζης ἢ πόθεν μηδὲν ποιῶν; Ar.Pl.906

; δ. νομῇ of pastoral life, Pl.Lg.679a.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαζῇ — διαζάω live through pres subj mp 2nd sg (doric) διαζάω live through pres ind mp 2nd sg (doric) διαζάω live through pres subj act 3rd sg (doric) διαζάω live through pres ind act 3rd sg (doric) διαζάω live through pres subj mp 2nd sg (epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζῶ — διαζάω live through pres imperat mp 2nd sg διαζάω live through pres subj act 1st sg (attic epic ionic) διαζάω live through pres ind act 1st sg (attic epic ionic) διαζάω live through pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) διαζάω live… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζῶμεν — διαζάω live through pres subj act 1st pl (attic epic ionic) διαζάω live through pres ind act 1st pl διαζάω live through pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) διαζάω live through pres subj act 1st pl (attic epic ionic) διαζάω live through… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζῶν — διαζάω live through pres part act masc voc sg διαζάω live through pres part act neut nom/voc/acc sg διαζάω live through pres part act masc nom sg (attic epic ionic) διαζάω live through pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic) διαζάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζῶσι — διαζάω live through pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διαζάω live through pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) διαζάω live through pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) διαζάω live through pres subj act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζῶσιν — διαζάω live through pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διαζάω live through pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) διαζάω live through pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) διαζάω live through pres subj act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζήσουσιν — διαζάω live through aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) διαζάω live through fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διαζάω live through fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) διαζάω live through aor subj act 3rd pl (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζῇς — διαζάω live through pres subj act 2nd sg (doric) διαζάω live through pres ind act 2nd sg (doric) διαζάω live through pres subj act 2nd sg (epic ionic) διαζάω live through pres subj act 2nd sg (attic epic ionic) διαζάω live through pres ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζησάντων — διαζάω live through aor part act masc/neut gen pl (attic ionic) διαζάω live through aor imperat act 3rd pl (attic ionic) διαζάω live through aor part act masc/neut gen pl διαζάω live through aor imperat act 3rd pl διαζέω boil through aor part act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζήσομεν — διαζάω live through aor subj act 1st pl (attic epic ionic) διαζάω live through fut ind act 1st pl (attic ionic) διαζάω live through aor subj act 1st pl (epic) διαζάω live through fut ind act 1st pl διαζέω boil through aor subj act 1st pl (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαζῶντα — διαζάω live through pres part act neut nom/voc/acc pl διαζάω live through pres part act masc acc sg διαζάω live through pres part act neut nom/voc/acc pl διαζάω live through pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.